Chesteri Magyar Közösség

A Chesteri Magyar Közösség célkitűzései: Összegyűjteni, összehozni a Chester és környékén élő magyar családokat, egyéneket, show more

Claim this Business

A Chesteri Magyar Közösség célkitűzései:

Összegyűjteni, összehozni a Chester és környékén élő magyar családokat, egyéneket, formálni közösségünket, megtartani identitásunkat, néphagyományaink megőrzése, megismertetése, megélése által.

Ennek érdekében a Chesteri Magyar Közösség olyen eseményeket igyekszik szervezni, amelyeken gyerekeink is megismerhetik a magyar kultúrát, hagyományokat. Már több ilyen rendezvényen túl vagyunk és egyre több ötlet születik, egyre több igény felmerül.  Szeretnénk bővíteni rendezvényeinket a családi napok mellett ünnepségek megtartásával, teadélutánok, kulturális műsorok, táncházak, játszóházak, hobbi-délutánok, szakkörök, sportnapok, kirándulások szervezésével, tanoda létrehozásával.

Fontos számunkra gyerekeink nemzeti öntudatra nevelése, nemzeti kultúránk, múltunk, örökségünk megismertetése, ezek ápolása, ugyanakkor más közösségekkel is felvesszük a kapcsolatot, amelyekkel igyekszünk közös tevékenységeket is szervezni.

Keressük az együttműködést a helyi szervekkel és szorgalmazzuk, segítjük a  tagjaink közötti kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást, egymás támogatását információkkal és egyéb módon, illetve az  önkéntes közösségi munkát.

A közösség berkeiben létrehoztuk és működik a Chesteri Magyar Néptánc Csoport is, melynek célja, hogy legyen egy hely, egy csoport, ahol megtanulhatjuk magyar néptáncunkat, nemcsak magunk, hanem, mások szórakoztatására is, és legyen lehetőség továbbadni ezt a jövő nemzedék, a felnövő gyerekeink számára is. Koreográfusunk és tanárunk Adonyi Éva néptánc tanár, aki profizmusával igyekszik amatőr táncosainkból jó táncosokat, illetve csoportot faragni.

Tagság:

Bárki lehet tagja, ha egyetért a közösség elveivel, érdekeivel, célkitűzéseivel. Tagsági díj: 10 font/év

Támogatás:

Akinek szívügye és megteheti, tegye meg! Támogassa létezésünket, munkánkat a Chester és környéke magyarjai körében. Olyan nincs, hogy kevés, mert aki a kevéssel nem elégszik, az a sokat nem érdemli. Segítsetek, ha tudtok a sokoldalú és színvonalas tevékenységek lebonyolításához bármilyen kis összeggel.

A támogatásokat a közösség javára fordítjuk. Mindenkinek előre is köszönjük, hogy azt a bizonyos összeget egy napon nem az utcai muzsikusnak, hanem a Chesteri Magyar Közösség javára adományozza.

Bankszámlaszám:
HSBC BANK, Chester
Acc. Number: 52621916, Sort code: 40-17-14

send us a message

Nincsenek megjeleníthető értékelések.